Seizoen 2023-2024 - BGC Floreant

Seizoen 2023-2024

We zijn gestart met de voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen en we voeren op dit moment gesprekken met de coaches/trainers over de indeling in en de begeleiding van de teams voor het nieuwe seizoen.

Het is de bedoeling dit proces zorgvuldig te doorlopen, zodat iedereen, zowel kinderen als ouders, weten waar zij aan toe zijn voor het nieuwe seizoen.

Beleid KNVB: indelen per geboortejaar
Het uitgangspunt is dat zoveel als mogelijk het beleid van de KNVB wordt gevolgd waaronder indelen per geboortejaar. Voor elke voetbalvereniging geldt dat het aantal kinderen per geboortejaar grote invloed heeft op de uiteindelijke indeling in teams.

Plezier & Ontwikkeling   
De indeling wordt gemaakt met hulp van de huidige begeleiders van de verschillende teams. Zij volgen het gehele jaar de ontwikkeling en inzet van iedere individuele speler.  Zij kijken bij de indeling naar een prettige plek in een team waardoor een kind met plezier kan voetballen en zich verder kan ontwikkelen.

Voor de indeling wordt verder gekeken naar:
- In welk team speelt het kind nu?
- Mentaliteit en sociaal gedrag: is het kind er altijd, hoe speelt het kind samen in een team en is het kind coachbaar?
- Inzet: staat plezier voorop, zijn vriendjes in een team belangrijk? Of wil het kind de beste voetballer worden?
- Spelinzicht en techniek.

De indeling vindt plaats in een aantal stappen.

Stap 1: Concept indeling

Er is op dit moment een conceptindeling gemaakt op basis van de leeftijden van de kinderen en op basis van het huidige team waarin het kind momenteel actief is. Deze conceptindeling wordt in de periode april/mei besproken met de begeleiding van de verschillende teams en aangepast op basis van hun inzichten. In uitzonderlijke gevallen wordt met ouders en/of verzorgers van een kind overleg gevoerd als de begeleiding denkt dat een kind komend seizoen in een andere groep beter op zijn of haar plek is.  

Stap 2: Definitieve jaargroep indeling
De gesprekken die in april/mei plaatsvinden leiden tot de definitieve jaargroep indeling die in de week van 22 mei op de site van Floreant zal worden gepubliceerd.

De jaargroepindeling voor de volgende groepen is gemaakt:
JO8-JO9-JO10-JO11
JO13-JO14-JO15-JO16
MO9-MO13-MO15-MO20

Stap 3: Trainen in de nieuwe samenstelling
Vanaf maandag 29 mei kan er getraind gaan worden in de nieuwe leeftijdsgroepen, zodat iedereen alvast kan wennen aan elkaar. Trainen in de nieuwe samenstelling is ook van belang om te kijken of een kind in de ene of in de andere groep het beste tot zijn recht komt. 

Stap 4: Definitieve teamindeling 
Op 12 juni is bekend in welke teams er in augustus gestart zal worden. Deze nieuwe teams zullen dan zichtbaar worden op de website van Floreant.
In de periode vanaf 12 juni tot de start van de competitie vinden mogelijk nog veranderingen plaats door nieuwe aanmeldingen of door opzeggingen. Deze zullen per geval worden behandeld.

Heb je vragen?
Heb je vragen, neem dan in eerste instantie contact op met de begeleiding van het team waar jouw kind momenteel in speelt

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!