Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit om de algemene ledenvergadering van BGC Floreant bij te wonen die gehouden zal worden op maandag 20 december 2021 om 20.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen zal de vergadering waarschijnlijk digitaal plaats vinden.  Om de vergadering te kunnen laten zien, maken wij gebruik van Zoom.

Als u de vergadering wilt bijwonen, verzoeken wij u om u aan te melden via het formulier onderaan deze pagina. Na aanmelding ontvangt u van ons de vergaderlink en de benodigde documenten voor de vergadering.

Als u hulp nodig heeft bij het digitaal bijwonen van de vergadering, kunt u dit aangeven op het formulier hieronder.

Uw aanwezigheid op de vergadering is belangrijk zodat wij u kunnen informeren over de stand van zaken bij de vereniging. En u kunt uw stem laten horen richting het bestuur. Samen kunnen we dan bouwen aan onze mooie vereniging!

Graag ontmoeten wij u op 20 december!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur BGC Floreant

 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering BGC Floreant

Maandag 20 december 2020

Start: 20.00 uur, inloggen op de vergadering kan vanaf 19.45 uur.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 21 december 2020
 5. Bestuurszaken:
 • Afscheid Marijke Jensma als bestuurslid secretaris
 • Benoeming bestuurslid secretaris ad interim Peter van der Meer.

 1. Financiën
 • Jaarrekening 2020/2021 St. Beheer Complex Hoogeveenseweg
 • Jaarrekening 2020/ 2021 BGC Floreant
 • Verslag kascommissie
 • Begroting 2021/2022
 • Toekomst van de Stichting BCH
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Algemene Ledenvergadering 20 december 2021

Dit formulier blijft nog geldig tot maandag, 20 december 2021
* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!