Indeling nieuwe teams - BGC Floreant

Indeling nieuwe teams

Voorlopige indeling seizoen 2022-2023

>> Jeugd voorlopige indeling seizoen 2022-2023

Aan het begin van het seizoen wordt de indeling definitief gemaakt.  Uitgangspunt is dat de verschillende teams elkaar helpen waar nodig!


Procedure indeling nieuwe teams
In het voorjaar bereiden we ons altijd voor op het nieuwe voetbalseizoen en gaan we in gesprek over de indeling in de teams voor het nieuwe seizoen. We willen dit proces zorgvuldig doorlopen, zodat iedereen, zowel jeugd als ouders,  weet waar hij of zij aan toe is voor het nieuwe seizoen. 


De trainers en leiders delen in. Zij volgen het gehele jaar de ontwikkeling en inzet van iedere individuele speler.  Zij kijken bij de indeling naar een prettige plek in een team waardoor een pupil of jeugdlid met plezier kan voetballen en zich verder kan ontwikkelen.

We kijken dus voor de indeling naar:
- Mentaliteit en sociaal gedrag: ben je er altijd, hoe speel je samen in een team en ben je coachbaar?
- Inzet: staat plezier voorop, zijn vriendjes in een team belangrijk? Of wil je de beste voetballer worden?
- Spelinzicht en techniek.

Stap 1: Dispensatie?
In mei en juni gaan we ons voorbereiden op het nieuwe voetbalseizoen en gaan we in gesprek over de indeling in de teams voor het seizoen 2022 en 2023.  Eerste stap is dat we graag willen weten of er spelers zijn waarvoor dispensatie nodig is. Dus wil je om welke reden dan ook dat je kind in dezelfde leeftijdsgroep blijft en niet doorschuift met leeftijdsgenoten naar de volgende groep? 

Laat dit dan uiterlijk 15 mei weten via mailadres: tc@floreant.nl. Graag in de mail vermelden wat de reden is. Gezamenlijk kijken we dan of dispensatie mogelijk is.

Stap 2: Trainers en leiders gaan met elkaar in overleg

Trainers en leiders bepalen samen de indeling in de nieuwe teams en worden hierbij begeleid door de Sepp van Jaarsveld, Technische Commissie. De trainers en leiders kijken het gehele jaar naar de ontwikkeling en inzet van iedere individuele speler en nemen dit mee in het indelingsgesprek. Deze gesprekken vinden plaats in mei en hieruit volgt een eerste indeling.

Stap 3: Informatie over de voorlopige indeling
Als de voorlopige indeling bekend is mailen we en publiceren we die op de website van Floreant. Als er twijfel is omdat soms niet helemaal duidelijk is of een kind in de ene of in de andere groep het beste tot zijn/haar recht komt, dan nemen we contact op met de betreffende ouders en kinderen.

Stap 4: Trainen in de nieuwe samenstelling

In juni kan er getraind worden in de nieuwe leeftijdsgroepen, zodat iedereen alvast kan wennen aan elkaar. Trainen in de nieuwe samenstelling is ook van belang om te kijken of een kind in de ene of in de andere groep het beste tot zijn recht komt. 

Stap 5: Uiterlijk 15 juni is bekend in welke teams gestart wordt in september 

Uiterlijk 15 juni is dan bekend in welke teams er in september gestart zal worden. Hierover informeren we jullie op de website en per mail. Mogelijk vinden hierin nog kleine veranderingen plaats door nieuwe aanmeldingen of door opzeggingen. 

Heb je vragen?

Heb je vragen of is er n.a.v. de indeling behoefte aan een gesprek, stuur dan een mail naar Sepp van Jaarsveld, Technische Commissie, tc@floreant.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!